Przejdź do treści

TAJEMNICE KULI Z WIEŻY KOŚCIOŁA

Tajemnice kuli z wieży

W dniu 18.09.2012 roku w obecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pani Iwony Solisz i Miejskiego Konserwatora Zabytków, pani Dagmary Kostrzewskiej została otwarta metalowa tuba znaleziona w kuli o średnicy 92 cm, która znajdowała się na szczycie wieży naszego kościoła o wysokości prawie 67 metrów. Na jej zawartość składały się: dokument pergaminowy opisujący moment poświęcenia przez ówczesnego proboszcza Oswalda Sonnka, podpisany przez architekta kościoła Ludwiga Schneidera i jego budowniczych, oraz członków rady parafialnej wraz z jej przewodniczącym – księdzem proboszczem i członków ówczesnej gminy Nowa Wieś Królewska o posadowieniu na kopule wieży –  kuli wraz z krzyżem, podpisany 29.10.1903 roku oraz cztery gazety lokalne z 1903 roku w języku niemieckim, wizytówka kierownika budowy kościoła Hermana Kuglera i dwie monety: srebrna pięciomarkówka z wizerunkiem cesarza Wilhelma II z 1901 roku i dwudziestofenigowa moneta z 1876 roku.

To, co zostało odnalezione w tubie, zostało uzupełnione przed powtórnym jej zamknięciem o  nowy dokument mówiący o remoncie świątyni, jej fundatorach i wykonawcach remontu wieży, podpisany przez obecnego ks. proboszcza Rafała Pawliczka, księdza wikariusza oraz członków Rady Parafialnej, cegiełkę wydaną na 100.lecie kościoła, folder dwujęzyczny z jubileuszu 100.lecia konsekracji kościoła w VI 2005 r., mapę dzielnicy, dwa egzemplarze Nowej Trybuny Opolskiej z 19.09. i 24.09.2012 roku, zdjęcia wykonane przez Wieńczysława Adamskiego i Joachima Sosnowskiego obrazujące różne wydarzenia z życia parafii, Informatory Parafialne (numer sierpniowy i wrześniowy z 2012 roku), reprodukcję najpiękniejszej – starej pocztówki Nowej Wsi Królewskiej z 1905 roku, ze zbiorów prywatnych Joachima Sosnowskiego, reprodukcję starej pocztówki Opola z 1902 roku autorstwa Bogusława Szybkowskiego,  monety obiegowe (od 1 gr. do 5 zł), 3 monety okolicznościowe z wizerunkiem Jana Pawła II, srebrny medal okolicznościowy z wizerunkiem Jana Pawła II, ufundowany przez rodzinę Sosnowskich, banknot kolekcjonerski o nominale 50 zł., podarowany przez Tobiasza Stankiewicza, monetę 2 zł (na cześć Województwa Opolskiego), srebrną monetę o wartości 100 tys. przed denominacją z logiem „Solidarności”, podarowaną przez pana Henryka Słabego oraz reprodukcje dokumentów z tuby pierwotnej. Nową tubę przy udziale wszystkich obecnych, szczelnie zalutował właściciel firmy Edward Bartyla z Chudoby, realizujący remont wieży i dachu naszego kościoła. Po tej ceremonii w dniu 24 września 2012 roku tuba została umieszczona ponownie w kuli wieży kościoła, w tym samym dniu, przy udziale niezastąpionego dokumentalisty Piotra Dziadka.

                                                                                                                      Joachim Sosnowski

Odkrycie tuby w wieży kościoła

Moment odkrycia metalowej tuby, sprzed 109 lat, w kuli na wieży kościoła w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej 18 września 2012 r.
Fascynujące przeżycie odkycia tuby, którą budowniczy kościoła umieścili 109 lat temu.
Dzięki Edwardowi Bartyli – szefowi firmy remontującej wieżę naszego kościoła, mogliśmy dotrzeć do historii sprzed 109 lat.

Oficjalne otwarcie tuby

Nowa tuba. Oficjalne zamknięcie i umieszczenie w kuli wieży kościoła