Przejdź do treści

Kaplica cmentarna odbudowana po pożarze.

Cmentarna kaplica w Nowej Wsi Królewskiej odbudowana po pożarze z witrażem, ale bez dzwonu.

Istniejący do dziś cmentarz komunalny przy ulicy Zielonej od roku 1901 do dnia dzisiejszego spełnia rolę nekropolii dla społeczności Nowej Wsi Królewskiej. Zbudowana w 1902 roku kaplica cmentarna, niestety spłonęła w nocy z 18 na 19 marca 2009 roku. Z pogorzeliska ocalały jedynie ściany i dzwon, który podczas upadku w czasie pożaru uległ pęknięciu. Kaplica spłonęła doszczętnie zaledwie cztery lata po gruntownym remoncie wykonanym na jubileusz 100.lecia konsekracji parafialnego kościoła p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i niespełna 20 lat po wpisaniu kaplicy i całego cmentarza do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dla parafian była to zatem ogromna strata, tym dotkliwsza że dokonana z powodu aktu wandalizmu.

Po półtora roku od pożaru kaplicy, została ona odbudowana przez Urząd Miasta – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki. Odbudowę kaplicy poprzedziły wielomiesięczne konsultacje i przygotowania. W roku 2009 został zlecony i wykonany projekt budowlany, a sama budowa „ruszyła” w lipcu 2010 roku. Dokumentacja została przygotowana celem ogłoszenia przetargu. Na prośbę mieszkańców, dotyczącą wykonania dodatkowo kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wraz z instalacją elektryczną w kaplicy, dokumentacja musiała zostać uzupełniona. Koszt całości prac oszacowano na kwotę 322 439 zł. Część tej kwoty została pokryta z wypłaconego ubezpieczenia, jakim objęto kaplicę przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Opola. Pozostałą kwotę pokrył Wydział Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie ochrony zabytków.

Tym bardziej, cieszy zakres wykonanych prac rozpoczętych przez inwestora w lipcu, a zakończonych po czterech miesiącach. Odbudowano dach, położono tynki, posadzkę, wykonano kanalizację deszczową oraz przyłącza wraz z instalacją elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną z detektorami ruchu.

Podczas wizytacji służb konserwatorskich w dniu 27.07.2010 roku, przez inspektora nadzorującego odbudowę kaplicy – panią Krystynę Piecuch (do 2009 roku Miejskiego Konserwatora Zabytków), reprezentującą Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską Linea projekt, panią Dagmarę Kostrzewską – Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz ks. dr Alberta Glaesera – ówczesnego przewodniczącego Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego powstał pomysł, by okno kaplicy ozdobić witrażem, który spełniałby jednocześnie funkcję ołtarza w trakcie ceremonii przedpogrzebowych.

Jako pasjonat i jeszcze wtedy radny dzielnicy podjąłem się pilotowania tej inicjatywie i doprowadzenia jej do finału. Opolski artysta Janusz Wójcik podjął się wykonania projektu i realizacji witraża, który 28.10.2010 roku został przez niego zamontowany w kaplicy, dzięki przychylności prywatnych sponsorów finansowych: pani Maryli Stankiewicz – właścicielce miejscowej firmy „ASA”, panu Eugeniuszowi Kowalcze – właścicielowi Zakładu Poligraficznego „Sindruk” i panu Piotrowi Poremba – właścicielowi hotelu „SALVE” z Głogówka. Natomiast, pozostałą część kosztów pozyskałem dzięki przychylności dwóch osób reprezentujących opolskie urzędy: pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzacie Rabiedze i prezesowi Zakładu Komunalnego administrującego cmentarzami panu Andrzejowi Czajkowskiemu. Całkowity koszt witraża wyniósł 4 400 zł. Dzięki takim inicjatywom po dokonanym odbiorze przez Inspektorat budowlany możemy znowu oglądać odbudowaną kaplicę na cmentarzu, gdzie mieszkańcy tej dzielnicy odprowadzają w konduktach żałobnych członków tej społeczności od ponad 112 lat.

Tekst z artykułu „INDEKS” Pismo Uniwersytetu Opolskiego I-II 2011 r.

Joachim Sosnowski